Det var enligt patientens anmälan via handläggaren på Försäkringskassan som hon fick veta att en läkare vid en missbruksenhet skrivit ett läkarutlåtande där hon diagnosticerades som alkoholberoende. Läkaren hade också skrivit ut sömnmedel till henne.

Patienten, som aldrig hade träffat läkaren i fråga, anmälde händelsen till IVO, som påminner om att läkarintyg enligt gällande förskrifter ska utfärdas efter en personlig undersökning av patienten. Om det inte grundas på en personlig undersökning ska skälen anges i intyget.

Läkaren uppger att han utfärdade intyget utifrån uppgifter som patienten lämnat samt resultatet från en beroendeutredning. Han medger att det var ett misstag att inte träffa patienten innan han utfärdade intyget och skrev ut receptet på sömnmedel.

IVO, som noterar att läkaren inte heller fört någon journaldokumentation gällande patienten, anser att handläggningen inte varit förenlig med kraven på en sakkunnig och omsorgsfull vård och kritiserar såväl läkaren som kliniken.

Kliniken uppger att man ändrat sina rutiner så att patienter som får ett läkarintyg alltid får träffa läkaren först.