Patienten hade legat på hjärtklinik i en vecka efter ett hjärtstopp när hen blev okontaktbar och drabbades av kramper, hemipares och afasi. Symtomen tolkades som ett status epilepticus och behandling mot kramperna inleddes.

Att primärt behandla kramperna var enligt IVO nödvändigt och korrekt. Dock borde man så snart som möjligt ha följt upp de neurologiska symtomen. Sådana symtom kan visserligen ses i efterförloppet av ett epilepsianfall, men är också enligt IVO viktiga varningstecken om stroke.

Efter fem timmar gjordes en datortomografi som påvisade stroke och adekvat terapi sattes in inom ytterligare två timmar.

Patienten stod på behandling mot blodproppar vilket IVO ser som förmildrande. Likafullt kritiseras vårdgivaren för att tiden fram till diagnos var för lång för att uppfylla kraven på god vård.