Den kvinnliga patienten anlände till allmänpsykiatriska kliniken i Malmö i augusti 2015. Då hon enligt IVO var hypoman/manisk vid ankomsten, fattades beslut om tvångsvård och läkemedelsbehandling med olanzapin inleddes.

En tid senare avled patienten. Enligt IVO är det inte uteslutet att läkemedelsbehandlingen kan ha varit en bidragande orsak till dödsfallet, då patienten tidigare diagnostiserats med hjärtförstoring och olanzapin kan påverka hjärtat.

Med tanke på patientens hjärtproblematik och ålder anser IVO att kontakt borde ha tagits med kardiolog för konsultation innan läkemedelsbehandlingen inleddes. Att så inte skedde kan sannolikt förklaras av att patienten tidigare behandlats med samma läkemedel.

IVO kritiserar vårdgivaren för brister i samverkan.