Det var i april 2013 som en man som noterat blod i urinen besökte mottagningen. Han fick lämna ett urinprov som inte visade några spår av blod. Läkaren bad patienten lämna ytterligare två urinprov för att bekräfta eller utesluta allvarlig sjukdom. Dessa ska patienten inte ha lämnat in, och ingen ytterligare uppföljning gjordes.

Enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, var den åtgärden från läkarens sida inte tillräcklig. IVO menar att ett enda tillfälle av makroskopisk hematuri (blod i urinen som är synbart för ögat) är tillräckligt för att föranleda en undersökning av urinvägarna, samt kroppslig undersökning av prostatan och yttre genitalier. Dessutom bör provtagning av SR, CRP, njurfunktion, blodvärde, PSA, samt urintestremsa och urinodling genomföras.

Detta gjordes inte, och därmed fördröjdes enligt IVO patientens diagnos och behandling.

När patienten några månader senare åter upptäckte blod i urinen kontaktade han mottagningen igen. Då visade prover förekomst av blod i urinen, och patienten remitterades direkt till en urolog. En undersökning visade senare att patienten hade en tumör i ena njuren.

IVO skriver som skäl för beslutet att makroskopisk hematuri alltid är att betraka som ett allvarligt symptom, och att läkaren i det första skedet borde ha initierat en utredning av urinvägarna med uretrocystoskopi respektive röntgen.