Ärendet gäller vårdcentralen i Skutskär, där en läkarstuderande under sommaren varit anställd som läkarassistent. Enligt vårdgivaren har den läkarstuderande fått ta anamnes, status och undersökt patienter under handledning av en specialist i allmänmedicin. Därefter har handledaren godkänt, signerat och skrivit remisser.

Enligt vårdgivaren fanns inte befattningen läkarassistent i det personaladministrativa systemet, varför den studerande felaktigt registrerades som »läkare ej legitimerad«. När IVO uppmärksammade vårdgivaren på detta ändrades befattningen till »undersköterska«.

Enligt IVO säger Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare, att läkarstuderande under vissa förutsättningar får anställas med ett vikariatsförordnande under handledning. Däremot får anställning av läkarstuderande i primärvården inte förekomma.

I detta fall menar att IVO att vårdgivaren inte följt gällande föreskrifter då den läkarstuderande utfört medicinska arbetsuppgifter som ska utföras av en legitimerad läkare på en vårdcentral.