Patienten sökte vård vid hälsocentralen för problem med hudsår och hudinfektioner. Patienten hade en känd IgA-brist, det vill säga för lite eller inga IgA-antikroppar som skyddar slemhinnorna från infektioner. Behandling med olika antibiotika samt kortison prövades, och patienten remitterades även vidare till hud- respektive infektionsklinik.

Infektionskliniken erbjöd sig att ta över patienten för fortsatt utredning, men patienten ville hellre stanna kvar inom primärvården. Under två års tid, från juni 2013 till juni 2015, träffade patienten 21 olika läkare vid totalt 80 läkarbesök på hälsocentralen.

IVO konstaterar att vårdgivaren inte har lyckats tillgodose patientens behov av kontinuitet i vården. Det är ytterst vårdgivarens ansvar att en verksamhet bedrivs så att den uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård, skriver IVO i sitt beslut.

Sedan anmälan kom in till IVO har hälsocentralen vidtagit åtgärder och patienten har numera en fast läkare med specialistkompetens.