Patienten sökte vård på grund av smärtor i ena armen, handen och fingrarna. Hon hade tidigare opererats på grund av en vänstersidig bröstcancer. Cirka en vecka efter att hon fått en venport placerad med spetsen nära hjärtats högra förmak inleddes cytostatikabehandling. Kort därefter började patienten uppleva smärtor och kyla i sin vänstra arm och hand inklusive fingertoppar. Symtomen tolkades som Raynaudfenomen, vilket innebär att blodkärlen drar ihop sig så att fingrarna tillfälligt får dålig blodcirkulation.

Besvären bedömdes vid flera tillfällen av olika läkare under de följande veckorna, men man valde att avvakta. Remiss för kärlröntgen utfärdades från onkologen, men av oklar anledning genomfördes aldrig undersökningen.

Först en dryg månad efter att symtomen uppstått fick kvinnan rätt diagnos – blodpropp. Detta efter att patienten blivit inskriven på sjukhus, bland annat på grund av försämrat tillstånd i sin hand. Hon hade då ett litet svart område på långfingret och fick genomgå röntgenundersökning av blodkärlen. Jämförande blodtrycksmätningar i båda armarna visade lägre tryck i den vänstra armen, och patienten genomgick några dagar senare kärloperation med stentning. Ytterligare två månader senare blev patienten tvungen att amputera ändfalangen på långfingret. Enligt anmälan lever patienten i dag med ständig värk i sin hand och arm.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, menar att det är anmärkningsvärt att ingen av de läkare som först träffade patienten misstänkte blodpropp eftersom Raynaudfenomen är en åkomma av mer generell och bilateral karaktär. Symtom från endast den ena sidans arm eller hand bör ge misstanke om kärlmanifestation tills annat är bevisat, och symtomen ska utredas med hög prioritet, konstaterar IVO. Det är enligt myndigheten också anmärkningsvärt att jämförande blodtrycksmätningar inte genomfördes tidigare och att den beställda kärlröntgen inte kom till stånd.

IVO anser att den fördröjda handläggningen pekar på bristande kunskaper och möjligen bristande engagemang, vilket inte är förenligt med god och säker vård.