När patienten började må dåligt i samband med magsjukan kontaktade han vårdcentralen, men fick enbart rådet att ta vätskeersättning. Inte heller tidigare hade han informerats om att han skulle upphöra med Metformin vid magsjuka. Den anhöriga som anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, uppger att hon talat med andra personer som tar Metformin och ingen av dem kände till riskerna med att ta läkemedlet vid magsjuka.

IVO anser att vårdgivare rutinmässigt bör informera patienter som står på Metformin om att läkemedlet ska sättas ut vid magsjuka och att den aktuella vårdgivarens rutiner behöver förbättras. Vårdgivaren har i ett yttrande till IVO uppgivit att man tagit fram ett informationsbrev som ges till patienterna när recept för Metformin utfärdas och i samband med kallelse till diabetessköterska. I läkar- och sjuksköterskegruppen har man påtalat vikten av att denna information når patienterna.