När patienten först besökte vårdcentralen för värk och svaghet i ena benet, samt huvudvärk, gjordes bedömningen att det var lumbago-ischias. En vecka senare hade besvären tilltagit och läkemedlen hade inte hjälpt. Patienten hade också fått ett annat smärtstillande läkemedel förskrivet på akutmottagningen. På vårdcentralen beställdes blodtagning och röntgenundersökning.

Ytterligare ett par dagar senare hade svagheten i benet tilltagit och då skrevs en remiss till ortopeden. Sammantaget tycker IVO att vårdcentralen har agerat korrekt.

Men myndigheten har inte samma åsikt om akuten. Senare sökte sig nämligen patienten till akuten med ytterligare problem. Då hade patienten även nattlig värk och en domningskänsla i buken. Svagheten i benet var nu så stor att flera fallolyckor inträffat.

Först när patienten flera besök senare inte kunde lyfta benen från britsen och hade tecken på ansiktsförlamning lades han in och fick genomgå en lumbalpunktion där neuroborrelios fastställdes. Det var, enligt IVO, först vid det femte besöket på akutmottagningen.

IVO menar att handläggningen vid det tredje och fjärde besöket på lasarettets akutmottagning brast eftersom patienten, trots tilltagande besvär, inte lades in. Det ledde sannolikt till att diagnos och behandling fördröjdes.

Nyligen kritiserade IVO också insatserna i ett annat fall av neuroborrelios. En patient hade först sökt hjälp hos sin vårdcentral på hemorten och senare på en akutmottagning i ett annat landsting för värk i baksidan av överarmarna och i en skuldra. Vid besöket på akuten uppvisade patienten ansiktsförlamning. Provtagning för borrelia rekommenderades, men patienten lades inte in utan fick vänta en vecka på en sedan tidigare beställd provtagning på hemorten.

IVO menar att vårdcentralen i ett tidigare skede borde ha övervägt att remittera patienten till sjukhus. Myndigheten tycker också att akutmottagningen i fråga borde ha övervägt remiss till infektionsklinik och ha säkerställt informationsöverföring till läkarna på hemorten.

IVO utreder också ytterligare ett fall. Vid årsskiftet gjorde ett sjukhus i Sydsverige en lex Maria-anmälan om fördröjd diagnos av neuroborrelios. En sjuårig flicka sökte hjälp på vårdcentral två gånger med huvudvärk, nackvärk och efter hand subfebrilitet. En månad tidigare hade anamnes på insektsbett gjorts. Ett par timmar efter den andra undersökningen besökte familjen barnakuten, när flickan förlorat kontrollen över vänster ansiktshalva. Först då upptäcktes flickans sjukdom. Orsaken till händelsen är enligt anmälan en bristande uppmärksamhet vid differentialdiagnoserna.