En av patienterna dog efter operationerna som ägde rum vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Sjukhuset noterade antalet drabbade patienter under regelbundna uppföljningar i höstas och lex Maria-anmälde senare händelserna.

Sjukhuset gjorde bedömningen att komplikationerna hängde samman med brister i operationsmiljön i de lokaler som ligger i en äldre byggnad. Bland sjukhusets åtgärder fanns ett nybildat råd som skulle övervaka operationsmiljön och infektionsfrekvensen. Rådet har beslutat om ett så kallat modulhus för ryggkirurgi som ska vara klart nästa vår. En del förändringar i miljö och arbetssätt gjordes också.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är nöjd med sjukhusets åtgärder. Myndigheten avslutar därför ärendet utan ytterligare åtgärder.

 Läs även:

Flera infektioner efter ryggkirurgi – nu övervägs mobila operationssalar