Patienten, en man i 70-årsåldern, hade sökt vård på Södersjukhuset i maj i fjol. Datortomografi visade en tumör i bukspottkörteln. Patienten remitterades till Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Den 3 augusti opererades mannen, men operationen avbröts på grund av spridning av metastaser, dottertumörer på bukhinnan.

Operationen gjordes 72 dagar efter välgrundad misstanke. Enligt det standardiserade vårdförloppet skulle den ha gjorts efter 36–43 dagar. Orsaken till fördröjningen ska enligt sjukhuset ha varit brist på vårdplatser och operationsresurser, vilket främst härleds till brist på sjuksköterskor.

Patientens fall har utretts en gång tidigare, men då avskrivits på grund av dennes död. Efter det gjorde dock patientens fru en klagomålsanmälan. Det är i detta ärende Inspektionen för vård och omsorg (IVO) nu har tagit ställning. 

Myndigheten menar att Karolinska universitetssjukhuset har brustit i att planera, leda och fördela arbetet »så att det fanns den personal som behövdes för att kunna utföra sjukvård inom rimlig tid«.

Läkartidningen har i flera artiklar berättat om förra sommarens situation där plats- och personalbrist på sjukhuset i Huddinge inneburit att flera cancerpatienter inte kunnat opereras i tid. Och i september i år riktade IVO kritik i ett annat fall, även det gällande en patient med cancer i bukspottkörteln. Den patienten hade fått vänta 60 dagar på operation.

De långa cancerköerna 2017 gjorde att Karolinska universitetssjukhuset tillsatte en extern utredning, vilken presenterades i slutet av maj i år. IVO genomförde också en tillsyn av patientområde övre buk på sjukhuset. Myndigheten konstaterade att sjukhuset har vidtagit åtgärder för att identifiera risker för operationskapacitet, vårdplatser och väntetider. IVO tyckte också att sjukhuset har arbetat för att säkra bemanning och kompetens, varpå ärendet avslutades. 

 

Läs även:

IVO-kritik mot Karolinska för lång väntetid till canceroperation

Anders Miltons oberoende som utredare av cancerköer ifrågasätts

Karolinskas högsta ledning larmades om cancerköerna

Anders Milton har utrett Karolinskas cancerköer: »Jag tror att man underskattade problemet med personalbristen«

IVO ger Karolinska bakläxa – cancerköer inte tillräckligt utredda

Åklagare utreder vållande till annans död efter långa cancerköer

Vårdplatsbrist på Karolinska fördröjde operationer