Det senaste fallet som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fattat beslut i gäller ett treårigt barn som kom med kruppliknande symtom till en vårdcentral där hon fick kortison och luftrörsvidgande läkemedel i inhalation. På kvällen kom hon dock till akuten vid Nyköpings lasarett med fortsatta andningsproblem. 

Barnet bedömdes av sjuksköterska som måttligt sjuk, läkare involverades först efter fyra timmar, barnet hade då stora andningsproblem. Barnet svarade inte på behandling men när primärjouren rådgjorde med bakjour, specialistkompetent barnmedicinjour, togs beslutet att man ska vänta på att barnmottagningen ska öppna tre timmar senare.

Väl där konstaterade barn- och öronläkare trakeit och patienten remitterades till barnkliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Läkare på Nyköpings lasarett ansåg att barnet kunde föras dit i ambulans utan läkare. I Eskilstuna konstaterades laryngotrakeit och barnet tillfrisknade efter behandling med syrgas, antibiotika och luftrörsvidgande läkemedel.

IVO menar att barnets fall visar på kompetensbrist när det gäller akut sjuka barn med andningsbesvär och att en barnspecialist skulle ha kopplats in tidigare. Myndigheten anser också att det var fel att låta barnet vänta på att barnmottagningen skulle öppna och en läkare borde ha följt med i transporten till Eskilstuna. Handläggningen motsvarar inte kraven på god vård enligt Patientsäkerhetslagen.

Och det här är inte det enda ärendet som visar brister i organisation, ansvarsfördelning och kompetens i handläggningen av akut sjuka barn, skriver IVO i sitt beslut. Flera fall har anmälts och även verksamhetsansvariga har i vårdgivarens egna utredningar bekräftat brister. 

Kompetensbristen när det gäller akut sjuka barn har också lett till rapporter om arbetsmiljöproblem, skriver IVO.