Läkaren, som arbetade vid ett sjukhus, dömdes i höstas för dataintrång efter att han över 90 gånger loggat in i sin sons journal. Sonen var inlagd på en annan klinik vid samma sjukhus och pappan hade, enligt tingsrättens bedömning, varken deltagit i vården av sonen eller haft annat behov av uppgifterna för sitt arbete i hälso- och sjukvården. Att han lämnat synpunkter på vården till sonens behandlande läkare ändrade inte på den bedömningen. Inte heller togs hänsyn till att han sade sig ha sonens samtycke att ta del av journalen. Det hade i så fall förutsatt att sonen begärt ut sin journal och att sedan att sekretessprövning gjorts av behandlande läkare. Så var inte heller fallet. Pappan hade därför enligt tingsrätten olovligen berett sig tillgång till sonens journaler och dömdes för dataintrång till 60 dagsböter.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, lämnat in en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, med yrkande om prövotid på tre år för läkaren. 

IVO anför i sitt yrkande till HSAN att en sådan prövotid enligt patientsäkerhetslagen ska beslutas när den som har ett legitimationsyrke begår ett brott i tjänsten och brottet är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne. Ett sådant brott är dataintrång, och det finns inga skäl att inte besluta om prövotid, anför IVO, som också lämnat förslag till prövotidsplan. Enligt planen föreslås läkaren att under de tre åren hålla kontakt med IVO, informera sin arbetsgivare om prövotiden samt att lämna utdrag från belastningsregistret.

Anmälan från IVO lämnades strax före jul och innan HSAN tar beslut i frågan kan det dröja månader, enligt uppgift från HSAN.

Under 2017 beslutade HSAN om prövotid i 86 fall, varav 22 rörde läkare. Det finns flera grunder för beslut om prövotid. Vanligast är sjukdom eller liknande omständighet, näst vanligast är brott som är ägnat att påverka förtroendet.

Läs även:

Ingen vårdrelation? Ingen rätt att logga in i patientens journal

»Men du får inte titta i hans journal …«