Läkemedelverket öppnade ärendet med anledning av att Läkare i världen för ett år sedan på sin Facebook-sida efterlyste privata donationer av icke narkotikaklassade läkemedel mot smärta och antibioitka i tablettform. Läkemedelsverket som utöver tillsyn över läkemedelslagstiftningen informerade organisationen om att det krävs partihandelstillstånd för att samla in och exportera läkemedel.

Men när det stod klart att läkemedlen inte skulle exporteras utan användas i Sverige, för vård till personer som inte har rätt till subventionerad vård, handlar frågan i stället om hur vårdgivare skaffar sina läkemedel. Och då föll ansvaret i stället på Inspektionen för vård och omsorg.

Läkemedelsverket skriver i sitt beslut att vårdgivare i Sverige enligt lagen om handel med läkemedel måste »köpa« läkemedel från öppenvårdsapotek. Syftet är att läkemedel som en gång utlämnats från ett apotek av patientsäkerhetsskäl ska kunna spåras genom hela distributionskedjan. Man ska också veta att läkemedlen hanterats och förvarats med bibehållen kvalitet. Detta går inte att säkerställa med donerade läkemedel. Verkets bedömning är därför att det enda säkra sättet för vårdgivare är att »anskaffa« läkemedel är från ett öppenvårdsapotek. 

Inspektionen för vård och omsorg har informerats om frågan men meddelat Läkemedelsverket att det för närvarande inte är aktuellt med någon granskning av Läkare i världen.