Regionen anmälde läkaren till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016. Samma år utredde regionen läkaren efter att denne misstänktes skriva ut och överlämna narkotiska läkemedel till en patient, vilken inte var inskriven på den psykiatriska slutenvårdsavdelning där läkaren arbetade. Det hela ska ha pågått flera år, trots att det finns en öppenvårdsmottagning som hade kunnat ge patienten behandling. Främst handlar det om Ritalin, ett beroendeframkallande centralstimulerande, mot ADHD.

Året innan hade regionen även genomfört samtal med läkaren om att denne och patienten i fråga skulle ha delat lägenhet med varandra och poserat på bild med varsitt automatvapen av typen AK-47. Läkaren nekade då till alla påståenden. Men det var först vid regionens utredning 2016 som läkaren såg till att patienten flyttades till öppenvården.

Regionen har också uttryckt en oro för att det skulle finnas en hotbild mot verksamheten i och med anmälan. 

Ett par tillbudsanmälningar har också gjorts inom regionen. Den ena handlar om när patienten övergick till öppenvården, då läkaren ska ha uppvisat en »lättsam inställning till patientens bekymmer med polis på̊ grund av tidigare innehav av narkotiska läkemedel«. Läkaren ska också ha varit nervös och irriterad när sjuksköterskan inte ville iordningställa en större mängd läkemedel än ordination, samt ha haft kontakt med en okänd person över telefon angående patienten.

Enligt den andra anmälningen ska läkaren vid ett tillfälle ha skrivit ut Ritalin för att patienten skulle ha fått ut för lite på ett tidigare recept. Två sjuksköterskor konstaterar dock att utlämningen varit korrekt. Regionen saknar också uppföljning i journalen, vilket kunde medföra risk för patientens liv och hälsa. 

När IVO följt upp ärendet visar det sig att läkaren har bytt arbetsgivare och nu arbetar för en annan region. Patienten har valt att följa med och söka sin vård hos läkaren i fråga. 

IVO bedömer att läkaren återkommande brustit i försiktighet och noggrannhet och att hen därmed förbrukat sin rätt att förskriva narkotiska läkemedel. Myndigheten anser därför att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska dra in läkarens behörighet.