Det var 2017 som en misstanke uppstod om att det fanns en »otillbörlig relation« mellan en patient och behandlande läkare. En utredning inom verksamheten ledde till en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Patientsäkerhetslagen. Överläkaren valde också att avsluta sin anställning.

IVO har nu gjort en åtalsanmälan till åklagarkammaren. Myndigheten skriver i sitt beslut att läkaren är skäligen misstänkt för att i sin yrkesutövning ha begått ett brott för vilket fängelse är föreskrivet.

Detaljerna kring relationen är maskerade av myndigheten i anmälan. Men läkaren uppger till IVO att hen inte känner igen sig i det beskrivna händelseförloppet och att vederbörande inte agerat på det sätt som framställts.

IVO bedömer att myndigheten inte kan vidta fler åtgärder för att utreda omständigheterna. Åklagare får nu avgöra om åtal ska väckas.