En anonym person hörde av sig till IVO och anmälde läkaren för brister i yrkesutövningen. Läkaren skulle ha diagnostiserat salmonella och parasiter i hjärnan med hjälp av den alternativmedicinska metoden bioresonans. 

Denna bygger på principen att sjukdom yttrar sig genom störningar i kroppens »frekvenser«. Läkaren berättar dock i sitt yttrande till IVO att dennes utrustning för att mäta bioresonans inte fungerar för att upptäcka salmonella eller parasiter i hjärnan, och därför uppfattar läkaren anmälan som felaktig. 

Men läkaren uppger också att hen använder metoden i sitt arbete med många patienter, i synnerhet med barn som har autism och olika typer av försenad utveckling, samt vuxna med kroniskt trötthetssyndrom. Behandlingen ska inte ge några bestående skadliga biverkningar. Läkaren menar också att många patienter har hjälpts av denna analys och »harmonisering«, vilka inte fått hjälp i den konventionella vården. Läkaren bifogade också tre patientfall, alla barn, med journaler till IVO för att styrka detta.

Klart är i alla fall att läkarens metoder saknar stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är också något som läkaren håller med om i sitt yttrande till IVO. Därför menar myndigheten att hen inte kan undgå kritik. På grund av patienten i anmälan inte har gått att identifiera, har IVO inte kunnat utreda om denne har lidit, eller hade kunnat lida, någon skada av läkarens metoder.

Myndigheten har tidigare begärt prövotid för läkaren, utan att få gehör. Inspektionen för vård och omsorg anmälde 2016 läkaren till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) med ett yrkande att hen skulle få prövotid. HSAN avslog då det, vilket gjorde att IVO överklagade beslutet i domstol. Förvaltningsrätten avslog dock IVO:s överklagan.

 

Läs även:

Läkare som diagnostiserade med »bioresonans« riskerar prövotid

HSAN: Ingen prövotid för att ge kostråd med hjälp av bioresonans