Ett apoteksföretag anmälde till Ivo att en läkare upprepade gånger hade förskrivit Treo comp till en äldre patient och sedan själv hämtat ut läkemedlet. Ivo hämtade då uppgifter från E-hälsomyndigheten om läkarens förskrivningar av narkotika och särskilda läkemedel under de tre senaste månaderna och konstaterade att elva recept (Treo Comp och Cocillana etyfin) hämtats ut av tre patienter. Alla tre personer var närstående till läkaren.

Läkaren har svarat Ivo att läkemedelsförskrivningar till närstående dokumenterats i en »liggare« hemma tillsammans med uppgifter om sjukdomar och vaccinationer. Men detta är inte tillräckligt, enligt Ivo som påminner om att det enligt 3 kap 1§ patientsäkerhetslagen vid vård ska föras en patientjournal, en journal för varje patient. Ivo konstaterar att läkaren förskrivit läkemedel till tre patienter, närstående till läkaren, men utan att ha dokumenterat detta i någon patientjournal. Tillsynsmyndigheten riktar därför kritik mot läkaren för brist i yrkesutövningen i form av bristande journaldokumentation.