Läkaren dömdes förra året i hovrätten för dataintrång vid sammanlagt uppåt 800 tillfällen och försök till dataintrång vid drygt 150 tillfällen som ska ha inträffat under loppet av tre och ett halvt år. Läkaren hade avslutat sin anställning några år tidigare men han hade genom att komma över en före detta kollegas användarnamn och lösenord kunnat ta sig in i landstingets journalsystem via en tjänst som används för arbete på distans och olovligen tagit del av uppgifter om både före detta arbetskamrater och patienter. 

Läkaren hade inne i systemet även skapat administratörsbehörighet åt sig själv och därigenom skapat nya användarnamn samt felaktigt angett att patienter givit sitt samtycke till att dela med sig av uppgifter. Syftet ska ha varit nyfikenhet.

Hovrätten som visserligen bedömde att straffvärdet var tio månaders fängelse dömde läkaren till villkorlig dom med hänsyn till att läkaren på grund av tingsrättens dom blivit uppsagd av senaste arbetsgivaren samt att han suttit frihetsberövad en period innan dom föll.

Inspektionen för vård och omsorg yrkar nu att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, återkallar läkarens legitimation enligt patientsäkerhetslagen med motiveringen att läkaren har »gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet som är ägnad att påverka förtroendet för honom som läkare« och därigenom visat sig »uppenbart olämplig att utöva yrket«. I andra hand yrkar Ivo att HSAN beslutar om en treårig prövotid.