Inspektionen för vård och omsorg (Ivo)kritiserar allmänläkaren för att ha skrivit ut cannabis-sprejen Sativex utan tillräcklig motivering, ibland enbart baserat på patienternas berättelser om att de mår bättre. Myndigheten anser att anamnes, status, indikation och uppföljning är bristfälligt redovisade i journalerna. 

Ivo har fått anmälningar och uppgifter från flera vårdgivare och apotek i olika regioner som har reagerat på läkarens förskrivningar, vilket har lett till att myndigheten granskat ett antal journaler. Ivo har också fått information från polisen om att personer som stoppats i trafikkontroller med narkotikan cannabis i bilen också har haft Sativex utskrivet av läkaren. Ivos utredning visar att patienter från olika håll i landet vänt sig till läkaren för utskrivning.

Sativex är godkänt som behandling för att lindra symtom hos vuxna med måttlig till allvarlig spasticitet orsakad av multipel skleros. Men förskrivningarna har gått till personer med tillstånd såsom ångest, depression, ADHD, Aspergers syndrom, fibromyalgi, panikångest och ledvärk.

I vissa fall tycker inte Ivo att det går att ifrågasätta att Sativex har satts in, men att motiveringen i journalen har brustit utan tillräcklig utredning och bedömning. Uppföljning och utvärdering har varit för dåliga med tanke på att det är ett potent läkemedel som förskrivits utanför vanlig indikation. Det har ibland också saknats rekommenderad dos med hänvisning till »separat ordination«.

Läkaren svarar i ett yttrande att hen känner ett ansvar att ge patienterna den vård som internationellt ses som den mest effektiva. Läkaren påtalar att cannabis »håller på att legaliseras i hela världen« och att Sativex är »ett tryggare alternativ än till exempel rökcannabis«.

Läkaren skriver också att »tyvärr verkar svenska kollegor inte vilja bekanta sig med internationella forskningsrapporter, vilket leder till att många av de patienter som skulle behöva vård, inte får det«.

Hen har också varit i kontakt med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket med frågor om förskrivning av Sativex. Socialstyrelsen anser inte att det är deras ansvarsområde och Läkemedelsverket påtalar att de inte har några särskilda riktlinjer för off label-förskrivning och att det sker på läkarens eget ansvar.

Ivo anser att läkaren varit oskicklig i sitt yrkesutövande och att det kan gå ut över patientsäkerheten. Myndigheten tycker därför att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska besluta om en treårig prövotid för läkaren och att dennes behörighet att skriva ut narkotiska läkemedel dras in.