Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) anmälde läkaren till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) efter att ha försökt komma i kontakt med henne vid upprepade tillfällen. Tillsynsmyndigheten har velat utreda uppgifter om egenförskrivning av smärtstillande läkemedel.

Läkaren, som är specialist i allmänmedicin, har utretts av Ivo tidigare efter att ett apotek gjorde en anmälan 2016. Läkaren hade på kort tid gjort ett antal förskrivningar av narkotikaklassade läkemedel till sig själv.  

Ivo:s bedömning var då att det inte fanns någon grund för åtgärder som indragen förskrivningsrätt, prövotid eller återkallelse av legitimation. Däremot betonade man att omfattningen av de läkemedel som läkaren skrivit ut till sig själv var olämplig. Under utredningstiden hade läkaren dock sökt vård för smärta och därefter upphört med sin egenförskrivning. 

2018 fick Ivo in en ny anmälan från ett apotek. Där framgick att läkaren regelbundet ordinerade Oxycodone till sig själv. Vid ett tillfälle när hon hämtade ut medicinen uppgav läkaren att hon behövde medicinen för att slippa abstinenssymtom. 

Ivo skickade anmälan till läkarens hemadress och begärde ett yttrande vid två tillfällen. De rekommenderade breven löstes inte ut. Därför beslutade myndigheten att använda stämmningsmannadelgivning för att komma i kontakt med läkaren. Försändelsen innehöll en kallelse till ett utredande möte och kvitterades ut av läkaren. Av brevet framgick att läkarlegitimation ska återkallas om den som har legitimation bedöms som olämplig att utöva yrket – och att det kan utgöra uppenbar olämplighet att systematiskt undanhålla sig Ivo:s tillsyn.

Läkaren kom inte till det planerade mötet och hörde inte av sig. Ytterligare två delgivningar gjordes under hösten 2018. Kallelserna har kvitterats ut utan att läkaren dykt upp på de planerade mötena. 

Samtidigt visar utdrag från E-hälsomyndighetens receptregister att läkaren fortsatt förskriva Ocycodone, Oxycontin och Oxikodon till sig själv under den period som Ivo försökt utreda egenförskrivningen.

I januari anmälde Ivo läkaren till HSAN och yrkade på att legitimationen återkallas. Nu har ansvarsnämnden beslutat att dra in legitimationen. I beslutet står:

»Ansvarsnämnden konstaterar att NN trots upprepade brev och kallelser från Ivo inte inkommit med begärda upplysningar till tillsynsmyndigheten. Hon har inte heller inställt sig till utredande möten eller på annat sätt hört av sig. Hon har därmed brustit i sina skyldigheter som legitimerad yrkesutövare.«