Personen i fråga har arbetat som läkare inom en privat vårdverksamhet i psykiatrin i flera år. Där har hen, enligt anmälan till Ivo, tjänstgjort som läkare – skrivit ut läkemedel, upprättat remisser och skrivit sjukintyg till Försäkringskassan. Den olegitimerade läkaren har fått ett beslut av Socialstyrelsen om att göra allmäntjänstgöring, AT. Underläkaren har därmed trott sig ha agerat enligt gällande riktlinjer för att vikariera som underläkare före AT.  

Enligt 4 kap.4 § PSL får endast den som har legitimation för yrket eller ett särskilt förordnande utöva det. Det finns dock undantag. Ett sådant är om personen i fråga har fått beslut av Socialstyrelsen om att fullgöra AT, som villkor för legitimation. Då är det möjligt att anställas under ett vikariatsförordnande i väntan på AT, utan särskilt förordnande från Socialstyrelsen. Men bara hos offentliga arbetsgivare. För privata arbetsgivare krävs alltid ett särskilt förordnande av Socialstyrelsen.

Den privata arbetsgivaren som anställt underläkaren konstaterar att anställningsförfarandet brustit, men menar att det inte inneburit någon patientsäkerhetsrisk då underläkaren hela tiden haft handledning och deltagit i verksamhetens interna utbildningsprogram samt gått externa kurser och utbildningar.

Arbetsgivaren uppger att en översyn ska göras för att undersöka om det finns fler liknande fall. Man ska också gå igenom anställningsrutinerna för att undvika att liknande situationer inträffar framöver.

Den olegitimerade underläkaren arbetar för närvarande som behandlingsassistent. Arbetsgivaren ska dock ansöka om ett särskilt förordnande för att hen ska kunna återgå i läkararbete.