Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kritiserar Region Skåne efter att en patient anmält vårdgivaren. Kvinnan hade fått en spiral av den defekta typen insatt. Den gick sönder och vårdpersonalen lyckades inte plocka ut den kvarvarande biten. 

Då hade det gått ett år sedan felet med spiraler av märket Novaplus T380 blev känt. Enligt tillverkaren gör en felaktig plastblandning att de kan gå sönder och inte helt följa med ut vid borttagning. Totalt har 5 800 spiraler levererats till Region Skåne och användes under perioden januari 2015 till februari 2018. 

Men trots det hade vårdgivaren valt att inte berätta om risken för komplikationer, såsom för möjligheten att bli gravid. 

Enligt en tidigare lex Maria-anmälan har regionen inte haft möjlighet att spåra alla kvinnor som fått den felaktiga typen. Dessutom ansåg inte tillverkaren att det fanns någon anledning att ta ut spiralerna i förtid. Men Ivo påminner Region Skåne om att skyldigheten att informera patienterna går före tillverkarens rekommendationer och menar att vårdgivaren borde ha gått ut med information till samtliga berörda patienter. 

Sedan det inträffade har Region Skåne ändrat sina riktlinjer för dokumentation av spiralinsättningar. Nu ska det vara möjligt att spåra vilka patienter som har fått en viss typ.