Under tre månader hämtades cirka 150 recept på narkotiska och andra särskilda läkemedel ut av patienter till den granskade läkaren. Ivo har tittat närmare på förskrivningen och journaldokumentationen för fem av dessa patienter.  

Vid ett tillfälle förskrev läkaren zolpidem 10 mg till en patient i en sådan mängd att patienten kunde hämta ut 5 tabletter dagligen under en dryg månads tid. Den ordinerade dosen var 1 tablett dagligen, som också är uppgiven maximal dos i Fass. Patienten hade genomgått en gastrisk bypass och hade mångåriga sömnbesvär samt kronisk ryggsmärta som påverkade sömnen. Enligt journalen hade patienten begärt recept på stora mängder sömnmedel, och läkaren hade en plan för bättre kontroll av förskrivningen med bland annat mindre förpackningar. Trots det anser Ivo att läkaren har visat brister i sin yrkesutövning vid förskrivningen av narkotiska läkemedel till patienten.

Läkaren påpekar dock i sitt yttrande att hen hade haft många och långa samtal med patienten om läkemedlets beroendeframkallande egenskaper och även tagit hänsyn till att en gastrisk bypass kan påverka passage och upptag av läkemedel. Läkaren säger sig ha känt samtliga fem granskade patienter väl sedan många år och inte haft skäl att misstänka någon beroendeutveckling hos dem.

Efter att ha tagit del av yttrande från läkaren och patientjournaler ger Ivo ingen kritik för läkarens vård av de övriga fyra patienterna.