En kvinna som var gravid i vecka 13 sökte akut för ont i magen och svårighet att kissa. Hon blev inlagd på vårdavdelning, tömdes på 1000 ml urin med hjälp av en kateter och undersöktes gynekologiskt eftersom hon var gravid. Läkaren ordinerade Alfuzosin 10 mg och skickade hem patienten utan uppföljande återbesök.

Två veckor senare vid planerad ultraljudsundersökning hittade barnmorskan inga hjärtljud.

Patienten har anmälde saken som ett klagomålsärende. 

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar läkaren för att ha förskrivit läkemedlet Alfuzosin eftersom läkemedlet inte är prövat för behandling av gravida kvinnor. Myndigheten skriver i sitt beslut att Ivo inte kan utesluta att läkemedlet haft betydelse för fostrets död.

Alfuzosin är en alfareceptorblockerare som används vid symtom vid godartad prostataförstoring, bland annat som kompletterande behandling vid kateterisering av urinrör i samand med akuta urineringsbesvär. Läkemedlet är inte kontraindicerat för behandling av kvinnor, men tillräckligt stöd saknas för behandling av gravida kvinnor, enligt Ivo som hänvisar till FASS.

Läkaren har svarat Ivo med hänvisning till en källa från amerikanska FDA (US Food and drug administration), enligt vilken det inte ska ha framkommit i studier att läkemedlet ska ge risk för fosterskador. Ivo kritiserar dock läkaren enligt 6 § patientsäkerhetslagen eftersom ordinationen inte har stöd i tillräcklig vetenskaplig dokumentation.

Ivo kritiserar även läkaren för att inte ha planerat in ett uppföljningsbesök när det konstaterades att patienten haft 1000 ml i urinblåsan.

Händelsen är också anmäld enligt lex Maria.