Södersjukhuset får bakläxa av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att inte tillräckligt ha utrett en händelse som anmälts enligt lex Maria.

I det aktuella ärendet gjorde brist på förlossningsplatser och hög arbetsbelastning att patienten fick stanna på mottagningen med otillräcklig fosterövervakning. Förseningen gjorde att ett beslut om akut kejsarsnitt togs först två timmar efter patientens ankomst till avdelningen. Barnet var medtaget och avled vid sex dygns ålder på grund av grav syrebrist under förlossningen.

Ivo anser att vårdgivaren, trots begärd komplettering, inte tillräckligt utrett händelsen. Ivo saknar svar på ifall det gjordes försök att hänvisa patienten till annan vårdgivare. Ivo efterlyser också konkreta åtgärder för hur patientsäkerheten ska upprätthållas när det råder  brist på platser och arbetsbelastningen är hög. Även patientens beskrivning och upplevelse saknas i utredningen, enligt Ivo, som konstaterar i sitt beslut att vårdgivaren inte fullgjort sin utredningsskyldighet.

Med anledning av det aktuella ärendet och tidigare anmälningar om allvarlig vårdskada som kopplats till liknande orsaker – hög arbetsbelastning, CTG-tolkning och journaldokumentation – har Ivo inlett en granskning av verksamheten, skriver Ivo i beslutet.