Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en region för tre fall av bältning av patienter vid en psykiatrisk akutvårdavdelning.

I alla tre fall handlar det om att fastpänning i bälte pågick i mer än fyra timmar utan att beslutande läkare undersökte patienten innan beslut togs om fortsatt fastspänning. Regionen har därmed inte beaktat gällande rättstillämpning, enligt Ivo, som i detta fall inte använder ordet »kritik« utan »påtalar brist«.

I ett fall låg patienten fastspänd i bälte i 6 timmar och 40 minuter minuter utan att läkaren gjorde ny bedömning. I ett annat fall gick det 6 timmar och 15 minuter. I ett tredje fall låg patienten fastspänd under 14 timmar och 32 minuter utan ny bedömning av läkaren.

Patienterna låg i de två första fallen fastspända i totalt omkring tio timmar och i det tredje fallet omkring 18 timmar.

Ivo skriver i besluten att den läkare som fattar beslut om fastspänning längre tid än fyra timmar själv ska undersöka patienten innan beslut fattas, detta enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2008:18). Ivo påpekar också att JO i ett ärende (6615-2012) sagt att det är den ansvariga läkaren som personligen ska undersöka patienten inför varje beslut om omprövning och att det får gå högst fyra timmar mellan omprövningsbesluten.

Läs även:

Så vill regeringen begränsa bältesläggning av barn