En kvinna anmälde klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för kränkande bemötande och fördröjd bröstcancerdiagnos. Efter att ha fött sitt andra barn i oktober 2017 fick hon problem med med smärta och svullnad i sitt ena bröst och problem med amningen. Efter behandling med antibiotika och upprepade kontakter med BB, där hon också upplevde att hennes besvär inte togs på allvar, blev det bättre. Bröstet undersöktes också med ultraljud, utan anmärkning. Ett halvår senare, i april 2018, fick kvinnan ett sår på bröstvårtan och beslutade sig då för att sluta amma av oro för nya problem. Ytterligare fyra månader senare, i augusti 2018, återkom smärtan och kvinnan sökte på kvinnoklinik för smärta och förhårdnader i bröstet. Läkaren bedömde att det var mjölkstockning. Efter ytterligare smärta sökte kvinnan igen, och efter mammografi konstateras bröstcancer.

Ivo kritiserar läkaren för bristande handläggning i form av bristande differentialdiagnostik. I beslutet refereras journalanteckningar. Vid undersökningen träffade patienten först en barnmorska som dokumenterade att patienten slutat amma tre månader tidigare och inte haft besvär och smärta i bröstet förrän två dagar före besöket. Barnmorskan hade känt en knöl som var hård och ömmande, och barnmorskan hade även kunnat klämma fram några droppar mjölk. Bröstet var varken rodnat eller värmeökat. När läkaren sedan undersökte patienten bedömde han att mjölk fortfarande producerades och skrev recept för laktation, Någon utredning av den nytillkomna knölen gjordes inte.

Läkaren har svarat Ivo att kvinnan hade två olika symtom liknande dem för mjölkstockning och att det var anledningen till den valda behandlingsmetoden. Men Ivo anser att differentialdiagnostiken brast, eftersom det var ett halvår sedan patienten haft mjölkstockning och tre månader sedan hon slutade amma och eftersom de besvär hon sökte för var nytillkomna.

Läkaren kritiseras också för bristande dokumentattion av undersökningen. Enligt internutredningen undersökte läkaren patienten genom att palpera brösten men det framgår inte av dokumentationen. 

Regionen kritiseras av Ivo för bristfälliga riktlinjer när det gäller dokumentation av föräldrars besök i barnhälsovården. I det aktuella fallet dokumenterades information om förälderns besvär i barnets journal vid tre tillfällen, två gånger i oktober 2017 och en gång i april 2018. Men en journal ska enligt patientdatalagen föras för varje patient för sig. Vårdgivaren har tagit fram nya rutiner för dokumentation.

Ivo prövar i princip inte klagomål vad gäller bemötande.