Vid en egeninitierad tillsyn vid en vårdcentral upptäckte Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) att en läkare arbetat där under två år utan vare sig legitimation eller särskilt förordnande från Socialstyrelsen att utöva läkaryrket. Läkaren får i ett beslut av Ivo kritik för detta.

Läkaren har hävdat att Ivos beslut är felaktigt eftersom det är vårdcentralen som bör kritiserats för att inte ha ansökt om särskilt förordnande.

Ivo skriver i beslutet att det läkaren kritiserats för är att ha utövat läkaryrket utan att ha varit behörig. Ivo skriver också att det visserligen är vårdgivaren som är ansvarig för att det finns ett särskilt förordnande, men att »den enskilde har ansvar för att försäkra sig om att det faktiskt utfärdats ett särskilt förordnande«.