Patienten, som tidigare haft bröstcancer, remitterades 2016 till sjukhus efter att ha sökt vård på sin vårdcentral för smärtor i ländryggen. När patienten kom till sjukhuset hade hon genomgått skelettscintigrafi- och skiktundersökningar som visat misstänkta metastaser i skallben, vänster arm och länd- och svanskotor.

Läkaren på onkologkliniken inledde behandling med strålning och cytostatika efter att ha kompletterat utredningen med röntgenundersökning av bröstkorg, buk och hjärna.

Behandlingens effekt utvärderades senare med skiktröntgen. Men efter att bilderna jämförts med tidigare bilder från skelettscintigrafi och skiktröntgen var den samlade bedömningen att de skelettförändringar som sågs på såväl de nya som de tidigare bilderna sannolikt inte var skelettmetastaser.

Efter ytterligare undersökningar stod det klart att diagnosen varit felaktig och att kvinnan var recidivfri.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) konstaterar att det vid utredning av spridd bröstcancer är rekommenderat att genomföra biopsi för att säkerställa diagnos, och för att kunna göra en marköranalys inför val av behandling.

Myndigheten anser att läkaren brustit i den primära utredningen av patienten då varken biopsi eller annan kompletterande utredning gjordes för att fastställa diagnosen skelettmetastaser innan behandling påbörjades.

Enligt Ivo har läkaren därmed inte uppfyllt patientsäkerhetslagens krav på att hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.