Det var 2018 som läkaren skulle anlägga en suprapubisk kateter – en kateter som förs in till urinblåsan via buken – hos kvinnan. Men på vägen till urinblåsan passerade katetern genom tunntarmen.

Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kritik mot läkaren. Myndigheten anser att läkaren förde in urinkatetern för högt upp i buken, vilket sannolikt bidrog till att katetern passerade genom en slynga av tunntarmen innan den nådde urinblåsan.

Ivo bedömer att inläggandet av katetern inte utfördes i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. När det gäller läkarens övriga handläggning vid det aktuella vårdtillfället har Ivo inte funnit några brister.

Anmälaren anser att händelsen hade kunnat förhindras om läkaren använt en ultraljudsapparat under ingreppet. Ivo anser dock att det var ett adekvat förfarande att lägga in katetern med vägledning av cystoskopi, utan vägledning av ultraljud. Enligt Ivo eliminerar ingen av dessa metoder helt risken för tarmskada.