Det är vårdgivaren som anmält läkaren till Inspektionen för vård och omsorg. Enligt anmälan skickade läkaren en allvarligt sjuk patient till sjukhus i taxi. Patienten hade akut bukproblem och kraftigt förhöjd snabbsänka. Trots att läkaren fick kännedom om andningssvårigheter innan avfärd gjordes ingen ny bedömning. Patienten avled i taxin på väg till sjukhuset.

Läkaren ska också ha skickat hem två patienter med misstänkt stroke. Den ena sökte vård för högersidig känselnedsättning. Enligt anmälan till Ivo borde patienten ha skickats akut med transport under övervakning med frågeställningen stroke. Nu dröjde det tio dagar innan patienten sökte vård igen och en stroke konstaterades.

Den andra patienten fick en remiss till sjukhuset först efter påtryckningar från anhöriga. Då rekommenderade läkaren att patienten skulle transporteras i egen bil.

I anmälan skriver arbetsgivaren att läkaren inte visar någon förståelse för att medicinska felbedömningar gjorts. Läkaren har nu stängts av i avvaktan på beslut från Ivo.