Läkaren dömdes 2016 av tingsrätten till villkorlig dom och 50 dagsböter för sexuellt ofredande av en kvinnlig patient i samband med en undersökning 2014, då han ska ha låst dörren och kysst patienten. Läkaren överklagade till hovrätten, som gjorde samma bedömning men ändrade påföljden till villkorlig dom och 40 dagsböter.

I maj 2018 återkallade Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSAN) läkarens legitimation efter ansökan från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) på grundval av brottmålsdomen. Läkaren bedömdes ha gjort sig skyldig till ett allvarligt brott ägnat att påverka förtroendet för honom och han bedömdes ha visat sig vara uppenbart olämplig att utöva läkaryrket, enligt patientsäkerhetslagen 8 kap 3 §.

Trots återkallandet arbetade personen tre månader under vintern 2018–2019 som läkare på en vårdcentral, och i augusti 2019 anmälde Ivo detta till åtal. I december 2020 dömdes personen i tingsrätt för brott mot patientsäkerhetslagen till 100 dagsböter. Enligt domen har personen anfört bland annat att han trodde att återkallandet av legitimationen »stoppades upp« av att han överklagat både återkallandet och den bakomliggande brottmålsdomen, en ursäkt som tingsrätten inte godtog.

I december 2020 avslog HSAN en ansökan från personen om att återfå legitimationen, något som Ivo avstyrkte. Ansökan avslogs, dels med hänvisning till att den första brottmålsdomen fortfarande anses påverka förtroendet, dels med hänvisning till att personen arbetat utan legitimation, något HSAN ser allvarligt på och gör att lämpligheten kan ifrågasättas.