Patienten kom till vårdcentralen med magsmärtor som strålade upp i bröstet och ut i armarna. En sjuksköterska konstaterade att andningsfrekvens, syresättning, puls, blodtryck och kroppstemperatur var normala samt gjorde en EKG-undersökning. En läkare på vårdcentralen bedömde EKG:t som normalt och kontrollerade CRP som också var normalt. Läkaren ordinerade omeprazol samt uppmanade patienten att vända sig till akuten om symtomen förvärrades. Dagen därpå framkom vid akutmottagningen att patienten hade en hjärtinfarkt.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) delar läkarens bedömning att patientens EKG inte hade förändrats sedan en tidigare undersökning ett halvår tidigare. Ett oförändrat EKG utesluter dock inte pågående eller hotande hjärtinfarkt och kan därför inte ersätta en utförlig genomgång av besvär och riskfaktorer samt kroppslig undersökning av bland annat hjärta, lungor och buk, påpekar Ivo.

Enligt Ivo:s beslut har läkaren inte undersökt patienten tillräckligt noggrant.