Av anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) framgår att en privatperson som fått ett av breven tog kontakt med regiondirektören i Västernorrland i slutet på juli. I brevet låg en folder där det bland annat påstås att vaccinet mot covid-19 innebär att kroppens DNA förändras.

Region Västernorrland såg allvarligt på händelsen och gjorde en polisanmälan.

–Det är dels allvarligt att någon kommit över och olovligen använder våra förfrankerade myndighetskuvert vilket faktiskt är stöld av egendom. Det är dessutom minst lika allvarligt att sprida den här typen av desinformation, vilket i värsta fall kan påverka vaccinationsviljan, sa regiondirektören Åsa Bellander i ett pressmeddelande då.

Några dagar senare kontaktade medarbetaren, som arbetar som kurator inom vården, själv polisen och medgav att hon tagit 30–40 kuvert med regionens logga på och skickat ut den falska informationen i regionens namn. I brevet varnar hon också för att låta vaccinera sina barn.

Enligt den anmälan som regionen nu har skickat till Ivo har medarbetaren erkänt stölden av kuvert – men hon anser fortfarande att det är korrekt att »varna allmänheten«.

Regionen bedömer att medarbetaren utgör en fara för patientsäkerheten eftersom hon hänvisar till »medicinska risker som är felaktiga och som hon saknar kompetens att uttala sig om«. Vidare står det att agerandet är förtroendeskadligt och att det finns risk att hon ger vilseledande information till personer som hon träffar i sin yrkesroll.

Medarbetaren har tagits ut tjänst och har valt att avsluta sin anställning, men i anmälan skriver regionen att man utifrån denna händelse ser en risk med att hon är fortsatt verksam som legitimerad sjukhuskurator.