Patienten vårdades i respirator på en intensivvårdsavdelning i Västerbotten under en kritisk period av pandemin. Eftersom det var högt tryck på intensivvården så flyttades patienten flera gånger.

Vid ett byte av andningstub uppstod komplikationer med mycket låg syresättning och patienten drabbades av hjärtstopp. Enligt ett pressmeddelande från regionen utfördes hjärt-lungräddning med gott resultat, men trots detta återfick patienten inte medvetandet.

Prognosen bedömdes som så dålig att behandling trappades ut och patienten avled. Regionen skriver att man har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning.

Nu har ärendet också anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.