Läkaren dömdes våren 2021 i hovrätten till två års fängelse för flera fall av grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Han dömdes också att betala skattetillägg och belades med näringsförbud i närmare 5 år.

Det mesta av brottsligheten hade koppling till läkarens privata läkarpraktik, konstaterar Ivo, som bedömer att brotten är av allvarligt slag och att brotten, som begåtts i och utanför läkarens näringsverksamhet, är ägnade att påverka allmänhetens förtroende för honom som läkare. Hans legitimation ska därför återkallas enligt patientsäkerhetslagen 8 kap 3 §, skriver Ivo i sitt yrkande till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Läkaren, som har passerat pensionsåldern, hade bland annat underlåtit att bokföra inkomster och inbetalningar på uppåt 6 miljoner kronor. Brotten hade pågått under flera års tid och läkaren hade med sitt beteende, enligt tingsrätten, »visat fullständig likgiltighet inför att det funnits risk för att staten skulle undanhållas skatt«.

Ivo påpekar att myndigheten inte har några uppgifter om att läkaren i övrigt har brister i sin yrkesutövning.

I andra hand yrkar Ivo på 3 års prövotid, men påpekar att en prövotidsplan saknar betydelse för att komma till rätta med bakomliggande missförhållanden och avstår därför från att yrka om en sådan.