Läkaren har fått flera skriftliga varningar. Där har arbetsgivaren bland annat anfört att läkaren vid upprepade tillfällen inte använt »medicinsk adekvat information och rådgivning gentemot patienter« när det gäller coronaviruset som orsakar covid-19 och om vaccinationer.

Hon ska också ha talat om för patienter att vacciner skapar allergier, att det saknas vetenskap bakom covidvaccinerna och att man inte behöver testa sig vid förkylningssymtom. Enligt anmälan till Ivo har läkaren också vid flera tillfällen valt att inte följa rekommendationer om att använda munskydd vid patientbesök. Det finns också uppgifter från patienter i andra sammanhang om att läkaren bland annat sagt att cancer orsakas av en svamp och kan behandlas med natriumbikarbonat i vatten. Därtill finns berättelser från kollegor om oprofessionellt uppförande.

Efter den första varningen rapporteras flera ytterligare avvikelser och läkaren kallas till ett möte med arbetsgivare, HR och representant för regionen. Hon får då ytterligare två varningar och blir arbetsbefriad med full lön med omedelbar verkan. I den tredje varningen skriver arbetsgivaren att läkarens beteende är ytterst opassande och det har inneburit patienterna utsatts för medicinska risker och oetiskt bemötande.

En vecka senare beslutas att läkarens tjänst avslutas med full lön i tre månader. En dryg månad senare, i mitten av januari, gör arbetsgivaren en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

 

Läs även:

Läkare avrådde barn från vaccination – stängs av från arbetet