Läkaren, som är verksam vid en alternativmedicinsk klinik i Västra Götaland, hamnade under Ivos lupp i början av 2019 efter att två cancerpatienter kommit in till sjukhus med blodförgiftningar. Båda hade strax före insjuknandet fått intravenös behandling med C-vitamin och B17 (Amygdalin) på läkarens klinik. Efter en oanmäld inspektion valde Ivo att kritisera verksamheten eftersom patienter behandlades med intravenösa och intramuskulära preparat som det saknades vetenskaplig evidens för. Nu vill myndigheten också att läkaren bakom behandlingarna får sin legitimation indragen, då hon anses vara grovt oskicklig och uppenbart olämplig att utöva läkaryrket.

Enligt Ivos utredning saknas helt vetenskapligt stöd för behandling med amygdalin, en substans som kan orsaka cyanidförgiftning. Läkaren ifråga har också, enligt Ivo, underlåtit att informera patienterna om de allvarliga risker för biverkningar som finns och utesluter inte heller att behandlingen påskyndade den ena patientens sjukdomsförlopp. Ivo är även kritisk till hur läkaren tagit hand om de båda patienterna efter att de insjuknat med frossa och allmänpåverkan. Hon skrev inte någon formell remiss med information om det inträffade till sjukhuset och kontaktade inte heller sjukhuset för att berätta om substanserna som getts intravenöst, trots att hon själv misstänkte blodförgiftning.

Läkaren själv uppger att hon ser allvarligt på det inträffade. Enligt henne har kliniken gett intravenös C-vitaminbehandling under tolv år utan att något liknande har inträffat. Flaskorna med amygdalin ska ha beställts från ett apotek i Tyskland efter patienters önskemål, men dessa har efter händelsen skickats tillbaka för att apoteket ska kunna utreda om substansen blivit kontaminerad.