Läkaren dömdes våren 2021 till två års fängelse för våldtäkt av en patient i samband med ett läkarbesök, något som Läkartidningen har berättat om tidigare.

Vid läkarbesöket genomförde läkaren bland annat medicinskt omotiverade undersökningar i form av penetreringar av vagina och anus, handlingar som tingsrätten med hänsyn till kränkningens allvar jämställde med samlag. Tingsrätten bedömde att patienten »såsom patient i en undersökningssituation« varit i en »särskilt utsatt situation«, något som läkaren »otillbörligt har utnyttjat«.

I domen ingick även ansvar för ett fall av ringa misshandel och ett fall av skadegörelse, båda utanför tjänsten. Detta påverkade dock inte påföljden.

Straffet som bestämdes av våldtäkten mildrades från 2 år och 6 månader till 2 år, eftersom tingsrätten tog hänsyn till att läkarens legitimation troligen skulle komma återkallas efter en fällande dom.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ansökt hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, om återkallelse av läkarens legitimation enligt 8 kap 3 § patientsäkerhetslagen. Ivo skriver att läkaren »i samband med samt utanför sin yrkesutövning gjort sig skyldig till flera allvarliga brott som är ägnade att påverka förtroendet för honom som läkare« och »har vidare visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket som läkare«.

Ivo ansöker också om att legitimationen av patientsäkerhetsskäl ska återkallas interimistiskt i väntan på att HSAN avgör frågan slutligt.