I tre lex Maria-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, beskriver Karolinska universitetssjukhuset en smittspridning på en vårdavdelning under april–maj förra året. Nio patienter testades positivt för covid-19 och tre av dem avled, varav två inom en månad.

Smittspridningen inträffade på en avdelning för geriatrisk slutenvård som har 17 vårdplatser. Spridningen upptäcktes när en patient som skulle skrivas ut till särskilt boende, testades för covid-19 och visade sig vara (asymtomatiskt) positiv. Dagen innan hade två personer i personalen blivit sjuka i vad som senare bekräftades vara covid-19.