Kvinnan sökte sig till förlossningsavdelningen när fostervattnet gick och hon fick lättare värk, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande. Men värkarbetet kom inte i gång spontant, och beslut fattades att det var nödvändigt att hjälpa i gång förlossningen.

Några timmar senare gick barnets hjärtljud ned och personalen misstänkte också en skada på livmodern, varpå igångsättandet omedelbart avbröts. I stället förlöstes barnet genom akut kejsarsnitt. Då konstaterades en uterusruptur, vilken direkt åtgärdades kirurgiskt.

Både kvinnan och barnet klarade sig utan kända men, uppger regionen. Men det kan ha funnits faktorer i förlossningsarbetet som bidragit till ökade risker. Däribland uppger regionen valet av medicinering mot bakgrund av att kvinnan hade behövt förlösas med kejsarsnitt vid ett tidigare tillfälle.

Förlossningsavdelningen har sett över sina rutiner och vidtagit åtgärder för att minska risken för liknande händelser i framtiden.