En läkare som har varit yrkesverksam i 60 år får tre års prövotid efter ett beslut i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Läkarens granskade patientjournaler visar stora brister i både innehåll och struktur. HSAN bedömer att läkaren därmed har brutit mot patientdatalagen, PDL, som är av stor betydelse för patientsäkerheten.

HSAN skriver i sitt beslut om tre års prövotid: »Det är svårt att följa med i journalskrivningen och svårt att förstå vad som avses. Journalerna är delvis oläsliga. Det går inte att följa hur han kommit fram till en viss behandlingsstrategi. Anamnes och status saknas i stort sett helt«. Eftersom läkaren har förskrivit narkotikaklassade läkemedel till några patienter gör HSAN bedömningen att det är extra viktigt att läkemedelsbehandlingarna kan följas i journalerna.

Under den treåriga prövotiden ska läkaren med hjälp av en handledare lära sig journalföring på ett sätt som stämmer överens med lagens krav. Han ska därmed »inhämta den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta som läkare på ett patientsäkert sätt«, skriver HSAN i sitt beslut.

Läkaren motsätter sig prövotiden och ifrågasätter meningen med den, då han kommer att vara ännu äldre vid prövotidens slut, när han »utexamineras till fullfjädrad journaltecknare«. Han uppger i sitt svar 2021 att hans journalsystem med vikta, handskrivna A4-sidor fungerar tillfredsställande och att han inom en snar framtid, troligen år 2022, ändå kommer att avsluta sin verksamhet. Vid tiden för anmälan har verksamheten handlat om att träffa cirka fem patienter i veckan. Läkaren uppger också att han saknar dator, kopieringsmaskin och skrivmaskin i sin verksamhet.