Händelserna inträffade under senare delen av 2022, när belastningen på Helsingborgs lasaretts akutmottagningen var hög. I tre fall handlar det om äldre kvinnor, där behandlingen av livsviktig vård på olika sätt kan ha fördröjts, enligt sjukhusets egen utredning.

– Det faktum att vi inte kan utesluta att försenad behandling påverkat utgången i de här fallen är oerhört allvarligt. Det är djupt tragiskt för både patienterna, deras närstående och för berörd personal, säger Thomas Wallén, sjukhuschef vid Helsingborgs lasarett i ett pressmeddelande.

Det fjärde fallet handlar om risk för att patienter hade kunnat ta skada under midsommarhelgen 2022, på grund av för låg bemanning av sjuksköterskor och undersköterskor.

Både akutmottagningen och flera vårdavdelningar har haft en ansträngd bemanningssituation under en längre period. Ivo har också påtalat brister under den stora nationella tillsynen som genomförts på akutsjukhusen, som Läkartidningen tidigare har rapporterat om. Region Skåne har nu påbörjat ett större arbete med att åtgärda bristerna, enligt Thomas Wallén som säger:

– Vi arbetar redan intensivt med att komma till rätta med situationen. På kort sikt handlar åtgärderna främst om att jämna ut belastningen, både mellan lasarettets olika enheter och mellan sjukhus, primärvård och kommun. På längre sikt handlar det om att förändra arbetssätt och öppna fler vårdplatser.