En läkare vid ett mindre sjukhus i Mellansverige får kritik av Ivo för sin behandling av en förvirrad man. Det var en närstående som ifrågasatte mannens vård och undrade om Patientsäkerhetslagen, PSL, har följts.

Mannen sökte vård sommaren 2020 för tilltagande förvirring och skickades först hem, efter en bedömning som Ivo i den delen bedömer som rimlig. Men när mannen kom tillbaka till akutmottagningen två dagar senare efter att ha ramlat hemma, med ökad förvirring och ett lite snett leende, borde datortomografi genomförts direkt, anser Ivo.

Patienten bedömdes istället något förvirrad men välmående i övrigt, och lades in för vårdplanering. Först dagen därpå, när förvirringen ökade ytterligare, genomfördes datortomografin som visade på en hjärnblödning.

Ivo är även kritisk till att patientens blodförtunnande medicin sattes ut för sent. Enligt Ivo borde tröskeln vara låg på att stoppa blodförtunnande läkemedel vid misstanke om hjärnpåverkan. Ivo konstaterar att patienten i detta fall inte fick en god och säker vård.