Patienten hade haft både lungcancer och pankreascancer och följdes upp regelbundet för den sistnämnda diagnosen. Däremot skedde ingen uppföljning av lungcancern, enligt en lex Maria-anmälan som Region Västerbotten gjort. Efter tre år uppkom symtom i form av bland annat blodiga upphostningar och patienten utreddes också för dessa. Ytterligare ett år senare upptäcktes i samband med en undersökning att patienten fått ett canceråterfall – det var också då som vården insåg att patienten inte hade kontrollerats för sin lungcancer. Under åren har patienten hunnit försämras och får numera palliativ vård.

Region Västerbotten har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg då det rör sig om en vårdskada som hade kunnat undvikas.