En multisjuk patient låg inne flera veckor på en vårdavdelning efter långvarig intensivvård och respiratorbehandling för covid 19-infektion. Hen var försvagad, diagnostiserad med Critical Illnes-neuropati, och hade inte möjlighet att larma själv vid behov av hjälp.

Patienten hittades livlös i sängen en natt och personalen genomförde då inte hjärt- och lungräddning direkt, trots att patienten inte hade någon behandlingsbegränsning. Först när narkosläkare kom på plats startades HLR. Patientens liv gick inte att rädda. Medicinkliniken anmäler nu vårdgivaren, Region Norrbotten, till Ivo.