Halvautomatiska pumpsystem – där man kopplar ihop en insulinpump och en kontinuerlig glukosmätare till en så kallad closed loop och använder individanpassade algoritmer för att styra insulintillförseln ­– har revolutionerat diabetesvården.

Efter att ha fått ett sådant pumpsystem i mitten av december har dock en patient i Västra Götalandsregionen drabbats av tre allvarliga hypoglykemier enligt en anmälan till Läkemedelsverket.

Vid den allvarligaste incidenten satte patienten mat i halsen under ett krampanfall och höll på att kvävas. Tack vare släktingar på plats gick det bra, men enligt anmälan är det inte säkert att patienten överlevt om hon varit ensam.

Som en trolig orsak till hypoglykemin anges att pumpsystemet registrerat felaktiga blodsockervärden som pumpen sedan agerat på och gett för mycket insulin.

Enligt anmälan blev patienten allvarligt påverkad av det inträffade i ett dygn efteråt »med motorisk påverkan såsom svårigheter med grov- samt finmotorik, yrsel, trötthet och tröghet att tänka, sluddrigt tal«.

Där framgår också att hon har haft stora sömnproblem och mardrömmar efter det som hänt.

»Rädsla och ångest för hypoglykemi samt medicinteknik är stark hos patienten efter händelsen«, står det i anmälan.

Läs också:

Företag: Risk att utomstående kan ändra inställning i insulinpump