Patienten hade sedan tidigare besvär med en böld på ögonlocket, vilket lett till behandling med antibiotika. När patienten sökte till vårdcentral igen beslutade läkaren att tömma bölden. Det var problematiskt att bedöva vilket i sig orsakade ett smärtsamt ingrepp, något patienten framfört till vårdcentralen.

Men sedan skrevs antibiotika ut till fel person, och när patientens anhöriga skulle hämta ut läkemedlet upptäcktes misstaget. Nästa dag kom patienten till sjukhuset där det konstateras att infektionen gått djupt och skulle få ett långdraget förlopp då det engagerat skelett och bihåla. Patienten krävde inneliggande vård, lång behandling med antibiotika och flera återbesök, skriver vårdcentralen i en lex Maria-anmälan.

Vårdcentralen kan inte bekräfta att ett tidigare omhändertagande på sjukhus hade förbättrat patientens situation, men bedömningen är att händelsen ändå lett till en allvarlig vårdskada. Att antibiotika inte sattes in i tid kan ha bidragit till komplikationer.