En tidigare frisk man i 60-årsåldern kom in till akuten i Ystad efter att ha svimmat och slagit huvudet i fallet. Läkarna såg dock inga tecken på hjärnblödning och efter fyra dygn skrevs mannen ut, utan att någon skiktröntgen hade gjorts.

Han var dock fortsatt ostadig på benen och sökte därför vård på nytt efter en vecka. Då visade en skiktröntgen att mannen fått en blödning mellan hjärnhinnorna, kroniskt subduralhematom, till följd av skalltraumat och han fick en tid för operation. Så långt har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, inga synpunkter på vården.

Däremot kritiserar myndigheten den läkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund som utförde operationen. Enligt Socialstyrelsens vetenskapliga råd i neurokirurgi missbedömde läkaren den subdurala blodansamlingens utbredning i förhållande till hjärnan. Hen gick därför av misstag in i hjärnvävnaden med en spolkateter, vilket orsakade skador i form av nedsatt funktion på höger kroppshalva.

De kommande veckorna försämrades patientens tillstånd och en ny skiktröntgen visade på en infektion, vilket beskrivs som en känd komplikation. Även här menar dock Ivo att vården gav korrekt behandling. Mannen skriver dock till myndigheten att han efter det inträffade haft fortsatta problem med finmotoriken i höger hand. En ny operation krävs också för att sätta in ett implantat, då han förlorat så mycket skallben.